Apartman i soba u Zadru...

Ako tražite smještaj, treba li vam apartman ili soba u Zadru onda ste na pravom mjestu!
Ovdje na našoj privatnoj web-stranici možete to i realizirati (rezervirati) bez provizije.
Mi vam nudimo sa sigurnošću jedne od najboljih smještaja na podrućju Zadra i Zadarske regije !!!Zadar... 


Zadar - Zadar info...

POVOLJNO !!!
Prodaje se teren velicine 750m2; u Zadru (Diklo) udaljenost oko 150m od mora.
Nazvati na Mobitel: 091 597 1856


Povoljno se prodaje kamena kuca u Zadru-Diklo ca.200m udaljenosti od mora na terenu od 430m2.
info, Mobitel: 091 597 1856
e-mail.vukesin@freenet.de


J E S T E   L I   Z N A L I 

Grb grada Zadra temelji se na povijesnom gradskom grbu, ima oblik poluokruglog štita u kojem je na crvenoj pozadini na konju vitez u zlatnom oklopu, gologlav, mladolikog lica, crnokos sa zlatnom aureolom oko glave (Sveti Krševan), u lijevoj ruci poludesno okrenut trokutasti štit (na srebrenoj podlozi crveni križ), u desnoj uzdignutoj ruci zlatno koplje sa zastavom polukružno vijorećom iznad glave konjanika, zastava srebrna sa crvenim križem, na kraju izrezana u tri repa, srednji nastavak crvenog križa, o pojasu zlatni mač u koricama, iza ramena plavi vijoreći plašt tri puta presavijen, crni konj u skoku, prednje noge u zraku presavijene, stražnje čvrsto oslonjene, oprema konja zlatna, sedlo konjanika crveno obrubljeno zlatom, iza konjanika srebrne zidine sa kruništem, u dnu ispod zidina valovito plavo more.


P O V I J E S T 

Od prapovijesti do rimskog doba

Šire zadarsko područje naseljeno je još od pradavnih vremena. Nalazi te ranije kulture datiraju još od starijeg kamenog doba, dok su u vrijeme neolitika arheološkim istraživanjima utvrđene brojne ljudske naseobine. Na periferiji današnjeg Zadra takve su se naseobine nalazile na području Arbanasa i Puntamike. Prije naseljavanja ilirskih plemena ovaj je prostor naseljavao pradavni mediteranski narod iz čijeg predindoeuropskog jezika vrlo vjerojatno potječe i sam naziv naselja - Jader, Jadra ili Jadera, koji su poslije preuzele i druge civilizacije. Ime naselja vezano je uz neki pradavni hidrografski pojam.

Ilirsko naselje potječe iz 9. stoljeća p.n.e., koje je već u 7. i 6. stoljeću p.n.e. značajno središte ilirskog plemena Liburni kojima je zadarska luka bila polazište za brojna trgovačka putovanja i sigurno sidrište. Jadasini kao stanovnici Idasse ili Jadera prvi se put spominju 384. godine p.n.e. na grčkom natpisu iz Farosa (današnji Stari Grad na Hvaru) kao saveznici hvarskih starosjedilaca u borbi protiv novodoseljenih grčkih kolonista. Grčki geograf Skilaks Skarianderis spominje Zadar pod imenom Idassa, Jadar, a stanovnike naziva Jadasinima.

Sredinom 2. stoljeća p.n.e. zadarsko područje postupno osvajaju Rimljani, koji se sustavno naseljavaju u Zadru. Koloniju rimskih građana - Colonia Julia Jader osnovao je 48. p. n. e. najvjerojatnije sam Julije Cezar. Zadar je postao samostalni municipij mahom isluženih rimskih vojnika, kojima je uz sam grad bila podijeljena i zemlja za obrađivanje.


G R A D O V I   P R I J A T E L J I 


Zadar je zbratimljen sa sljedećim gradovima:

* Reggio Emilia (Italija), od 1972.
* Romans (Francuska), od 1985.
* Fürstenfeldbruck (Njemačka), od 1989.
* Székesfehérvár (Mađarska), od 1997.
* Padova (Italija), od 2003.
* Iquique (Čile), od 2003.


Z A D A R S K O   G O S P O D A R S T V O 

Turisthotel
Tankerkomerc
Maraska, tvornica sokova i alkoholnih pića
SAS strojogradnja
Tankerska plovidba
Lignum
OTP Banka

Zadar je do Domovinskog rata bio jedan od gospodarski najrazvijenijih gradova u Hrvatskoj s raznovrsnim industrijskim granama. Upravo ta raznovrsnost omogućila mu je relativno brz oporavak nakon ratnih stradanja, pojačan izgradnjom autoceste Zagreb - Split i njezinog nastavka, nove luke u Gaženici. Ta teretno - industrijska luka će kad bude dovršena biti dio najbrže veze između Italije i Srednje Europe, te tako omogućiti daljnji razvoj Zadra.


Z A D A R - K A L E L A R G A 


Kalelarga ili Široka ulica je glavna i najpoznatija zadarska ulica, koja se proteže u smjeru istok-zapad od Narodnog trga do Foruma. U Drugom svjetskom ratu su uništene gotovo sve zgrade u ulici, te je ona obnovljena u modernističkom stilu zadržavajući samo osnovni smjer.


Z A D A R   -   S U S T A V A   O D V O D N J E 

U povodu godišnjice rada sustava odvodnje "Centar" te skorašnjeg dovršenja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda "Centar" koji je predviđen za kraj ožujka, jučer je na prostoru ovog važnog kompleksa održana konferencija za novinare.
Nazočni su bili Grgo Peronja, direktor zadarske Odvodnje te zadarski gradonačelnik Živko Kolega koji su ovom prilikom podsjetili kako se ovaj, za grad Zadar vitalni objekt, sastoji od retencijskog bazena koji se nalazi pokraj Željezničkog kolodvora, potom crpne stanice "Arbanasi II", podmorskog ispusta "Centar-Gaženica" te kolektora i cjevovoda između izgrađenih objekata.
Kako je pojasnio Peronja, podmorski ispust ovog sustava odvodnje dio je cjelovitog sustava gradske javne odvodnje čime će potrebe Zadrana biti zadovoljene za idućih stotinjak godina. Nakon toga Zadar, uz čisto more, pogodno za kupanje, više neće imati niti jedan otvoreni kanalizacijski ispust u more. Važno je također podsjetiti kako je riječ o vrhunskim pročišćivačima otpadnih voda, kakvih nema ni u jednom gradu na Jadranu, ali niti u susjednim državama.
Ovdje je zapravo riječ o cijeloj grupi objekata, odnosno 21 objektu koji se nalaze u sklopu jedne parcele, a kapacitet ovog pogona uređaja za pročišćavanje otpadnih voda dostatan je za više od sto tisuća stanovnika.
- Ovdje je smješteno pet kompresora čiji je kapacitet dostatan za cijelo jedno stoljeće, te za sto tisuća stanovnika, no važno je naglasiti da se, u slučaju potrebe, ono vrlo lako može nadograditi te u vrlo kratkom roku poduplati kapacitet, odnosno zadovoljiti potrebe od čak 200 tisuća stanovnika, pojasnio je Peronja, pokazavši nakon kompresoroskog postrojenja i laboratorij s pet prostorija, objekt koji je prvi započeo s radom.
- Prije godinu dana u funkciju je puštena crpna stanica Arbanasi II te kopneni i podmorski ispusti zahvaljujući kojima smo tijekom ljeta postigli zapažene rezultate. Važno je istaknuti da su prije godinu dana započeli radovi na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda te da se sve odvija u planiranim rokovima, kazao je Kolega, podsjetivši kako je ovaj projekt, zapravo zadarski dio projekta "Jadran". Financiran iz kredita Svjetske banke, 19 posto iz Grada Zadra, udio je i iz financijskog proračuna Republike Hrvatske te Hrvatskih voda, no u vraćanju kredita Grad Zadar sudjeluje sa 64 posto.
Ugovor o sudjelovanju u projektu "Jadran" potpisan je 2005. godine, a kako ističe Peronja, tada su bili svjesni kako preuzimaju veliki teret, no evidentno je da već sada Zadar ima idealne rezultate čistoće mora.
- Tvrdimo da zagađenje više nije moguće te da ne postoji šansa da bilo kakve otpadne vode stignu u more, kazao je Peronja, zajamčivši besprijekornu čistoću zadarskog akvatorija.


S V A K I   D A N   N O V A   P J E S M A 

Bepo Bagulin

U malom mistu kraj mora, di rodi san se ja,
Živio je i šjor bepo, i cili svit je njega zna.
Nosio je veštilj bili, na koletu jedan crven cvit,
Kapelin tipo borsalin, a u ruci bagulin.
Kapelin tipo borsalin, a u ruci bagulin.

A bija je fin, a bija je fin,
Šjor bepo bagulin.
A bija je fin, a bija je fin,
Šjor bepo bagulin.

Nosio je gvante iz Pariza, špic postole "made in London"
Za sve one šjore fine, bija je kao cukar i bonbon.
Za sve one šjore fine, bija je kao cukar i bonbon.


Dalmacijo, kad te more budi

Vidija san svitlo, blido svitlo tinja,
Prispija je vapor, iša san u luku.
Evo san ti doša priko mora Sinja,
Svoju prošlost nosin u žujavoj ruci.
Evo da u tvome otpočinem dvoru
I na tvoje drago naslonim se krilo.
Ovi teški život na široken moru,
Ispija je moje o'mladosti vrilo.

Moja Dalmacijo, kad te more budi,
I kad s kampanela tuće,
Srce zove tebi vuće,
Moja Dalmacijo, kad te more budi,
Navik lipa, navik traješ,
Život srićon inkolaješ.

Cilega san svita ja pasiva vale,
Vidija san šporko, vidija san fino.
Ali nigde tako, ka u mojoj kali,
Ova pisma pasala uz vino.


Gorka rijeka

Još teće mojim venama
Ta gorka rijeka naših dana
Još više bole tvoji poljupci
Što kao rane žive uvijek u meni.

Prošla je duga godina dana
Od kad si draga ostala sama
Proći će dušo još mnogo više
Dok nam se ljubav ne izbriše.

Tamo na pijesku tragovi stoje
U duši čujem krik galeba
Tamo nas zovu valovi plavi
I duga zlatna obala.


Kalelarga

Sa dragom kod četiri kantuna
kroz tihu varoš proći bi zna
Na rivu il' uz Donat stari
dok tiho, tiho sniva Zadar grad

Ali vrime neumorno ide
i ja sad moran na drugu stranu poć'
Da mi je sada sa mojom klapom
zapivat tiho za laku noć

Kalelarga, Kalelarga
Kalelarga moja radosti
tu san proveo najljepše dane
moje mladosti

Sa dragom kod četiri kantuna
kroz tihu varoš proci bi zna
Na rivu il' uz Donat stari
dok tiho, tiho sniva Zadar grad

Lipi moj grade uvik te se sitin
i pismu ovu poklanjam ti ja
Neka je mlados' zapiva s tobon
kada već ne mogu ja

Kalelarga, Kalelarga
Kalelarga, Kalelarga


Ljubavi nevjerne

Ja sam jedan od onih zaljubljenih
ja sam jedan od onih izgubljenih
onih što ne znaju tu tajnu najveću
zašto sve ljubavi nevjerne su

A možda lako bilo bi da ne volim,
a možda lako bilo bi da te ostavim,
al duša ne zna mi tu tajnu najveću
kako bez ljubavi živjeti ću,
al duša ne zna mi tu tajnu najveću
kako bez ljubavi živjeti ću...

Možda baš ti jedina znaš gdje to putujem ja,
možda mi ti pokažeš put kojim treba,
možda baš ti čuvaš onu tajnu najveću
na putu do neba...

Ako jednom budem i ja saznao
da oduvijek nevjernu sam ljubio
ne neću žaliti, ne neću plakati
vrijedi zbog ljubavi i umrijeti,
vrijedi zbog ljubavi i umrijeti...


Na moru

Na moru u gradu malom
ja gledam kiše i vale
i tužne pjesme pišem
pjevam tiho i mislim na te

U nekom velikom gradu
gdje rijeke uspomene nose
ne sjećaš onih se dana
kad sam sretan ljubio ti kose

Tužna je nedjelja tog jutra svanula
hladna je kiša našu ljubav odnjela
ponekad budem sam, tebe se sjećam
danas je nedjelja ja tebi pjevam...


Ostavi suze na jastuku

Probudi se dušo i odlazi,
u tamnu i beskrajnu noć,
i ostavi suze na jastuku,
jer one sad nemaju moć.
Plakati češ možda, jednu noć il dvje
u tom teškom trenu proklinjati sve,
al s vremenom ti ćeš shvatiti
da nikad nisi voljela me.
Probudi se dušo i odlazi,
u tamnu i beskrajnu noć,
i ostavi suze na jastuku,
jer one sad nemaju moć.


Najljepša si

Zbog tebe bi plava mora umirila valove.
Zbog tebe bi livade rosne u cvijeću procvale.
Zbog tebe bih od plavih dubina kupio sjajne bisere
kad bi me tvoje usne ljubile.

Srcu mome tiha patnja,
oku mome radosti sjaj.
Crna ženo, najljepša si, znaj.

Srcu mome tiha patnja,
oku mome radosti sjaj.
Crna ženo, najljepša si, znaj.

Zbog tebe bih na meku travu spustio zvijezdice.
Zbog tebe bih na cvjetove male dozvao leptire.
Nek' u radosti i sreći provedemo samo dan,
neka tugu zamijeni divan san.

Srcu mome tiha patnja,
oku mome radosti sjaj.
Crna ženo, najljepša si, znaj.

Srcu mome tiha patnja,
oku mome radosti sjaj.
Crna ženo, najljepša si, znaj.


Otrov s tvojih usana

Što sam skrivio životu kad me s tobom sastavi
Što bih skrivio tek Bogu da me s tobom rastavi
Jer tko samo jednom proba otrov s tvojih usana
Taj se cijeloga života od tebe ne rastavlja

Ove godine sa tobom kao dani prolaze
Sve mi ljubavi do tebe zaboravi odnose
Jer tko samo jednom proba otrov s tvojih usana
Taj se cijeloga života od tebe ne rastavlja

Kada umrem jednog dana, kad me više ne bude
Ako tvoje usne tada nekog drugog poljube
Tad će i on dušo znati kako teško boluje
Onaj tko sa usna tvojih gorak otrov popije
Jer tko samo jednom proba otrov s tvojih usana
Taj se cijeloga života od tebe ne rastavlja


Nek vrate se vremena

I posljednja svijetla se gase
pod prozorom tvojim sam sam
a pjesma ova za tebe
nek bude najljepši san
jer sutra bit ću daleko,
daleko tužan i sam.

Nek svira mi noćas gitara
tiho plakat ću ja,
nek vrate se vremena stara
kad si me voljela.

Još jučer bili smo sami
i željeli topli dom,
a sada ničega nema
tuga je u srcu mom,
da li će bar jedna suza
biti u oku tvom.

Nek svira mi noćas gitara
tiho plakat ću ja,
nek vrate se vremena stara
kad si me voljela..


Piši mi, mila mati

Tiha, tiha noć je spava cijeli grad
ja sam osamljen iako sam mlad
tiha, tiha noć je moja mati spava
ja sam posljednji sanjar ovog grada,
tiha, tiha noć je moja mati spava
ja sam posljednji sanjar ovog grada...

Piši mi mila mati da ti se vratim
ti nikada nećeš znati koliko patim
piši mi mila mati o mome kraju
moju beskrajnu tugu za tobom
samo zvijezde znaju

Tiha, tiha noć je spava cijeli grad
ja sam osamljen iako sam mlad
tiha tiha noć je moja mati spava
ja sam posljednji sanjar ovog grada...

Piši mi mila mati da ti se vratim
ti nikada nećeš znati koliko patim
piši mi mila mati o mome kraju
moju beskrajnu tugu za tobom
samo zvijezde znaju...


Posljednji valcer

Jos dok bio sam dijete, tebi sam svirao gitaru,
Ti, uvijek si htjela da ti sviram onu pjesmu staru,
Ali mnogo je godina proslo, a zivot razdvojio nas,
Gdje si sad, gdje si sad, mozda jos cujes moj glas,
Gdje si sad, gdje si sad, mozda jos cujes moj glas.

Posljednji valcer ja sviram za tebe, neka ti vrati mile uspomene,
Posljednji valcer ja sviram za nas, prolazi sve samo nasa ljubav ne.


Roko

Ja sam se rodih u malom mistu,
od kamenih kuća i malo bora,
ja sam se rodih u malom mistu,
tamo daleko kraj plavog mora.
Naj, naj, naj, naj, naj,naj, na, ni, na, na
naj, naj, naj, naj, naj, naj, na, ni. na, na
Ja sam se rodih za dišpet čaći,
jer mati kaže da je žensko tija,
zato me je uvik na ribe vodi,
i onda kada nisam tija.
Naj, naj, naj...
naj, naj, naj,
Ja sam se rodih u mlom mistu,
u ono vruće litnje vrime,
ja sam se rodih na svetog Roka,
pa mi je zato Roko ime.
Naj, naj, naj,
naj, naj, naj,
J sam se rodih u malom mistu,
u ono vruće litnje vrime,
ja sam se rodih na svetog Roka,
pa mi je zato Roko ime.
Naj, naj, naj,
naj, naj, naj,


Sanjam

Sanjam, kako me miluješ
htjela bi samnom da ostaneš
ponavljaš uvijek iste igre
a ja ih dobro znam

Sanjam s drugim da odlaziš
tužan jer sve mi značiš ti
želim da uvijek budeš moja,
ali to su samo sni

Jutrom kada se probudim
želim sve da zaboravim
gledam druge žene,
ali vidim samo tebe

Kako mi dani prolaze
tužan bez tebe ostajem
makar kad tebe nema tu
ja sretan sam u snu,
ja sretan sam u snu.

Sanjam s drugim da odlaziš
tužan jer sve mi značiš ti
želim da uvijek budeš moja
ali to su samo sni.

Ja sretan sam u snu,
ja sretan sam u snu.


Silvija

Dugo, dugo vec, samo sanjam ja,
onaj sretan dan povratka mog.
Teško, teško je, kad sam daleko,
i znam da nismom skupa mi.
Čekaj me Silvija, čekaj me Silvija,
budi vjerna Silvija, Silvija ja te molim.
Čekaj me Silvija, čekaj me Silvija,
budi vjerna Silvija, Silvija ja te volim.
Znaj da osjeačam, da ne zaboravljaš,
jer već dugo o tebi ništa neznam ja.
Znaj da bojim se, da me ne ostavljaš,
a ja u tebi vidim sve.


Sine, vrati se
Sine, vrati se da oči majke vide
Kako bijela lađa dolazi u kraj
Sine, nedaj da nas dijele te daljine
Dok te čeka plavo more i tvoj žal
Sine, vrati se, kada pomisle svi
Da se nikad nećeš vratiti
Nedaj da te nosi tuđeg mora val
Sine, vrati se, kada pomisle svi
Da se nikad nećeš vratiti
Nek' te donese jadranski maestral
Sine, vrati se zbog onih što te vole
Sine vrati se na naše plavo more
Sine, vrati se u svoj premili kraj
Tu te čeka tvoja majka i tvoj raj


Sjor File moj, Sjor Dane moj
Sjor File moj
Sjor Dane moj
Bit ce veceras
Ajme njoj
I ako me
Ne ljube sve
Moj sveti Duje
Spasi me
Svakoj curi
Drago je to
Al' najvise
Al' najvise njoj


Slušaj večeras
Dobro znaš srce moje
da uzalud krijem ja
zaboravit nikad ne mogu
tužna nam rastanka
Slušaj čestu pjesmu
nek te sjeti da bio sam tvoj
samo tebe sam uvijek ljubio
makar dugo već živim s njom
Slušaj večeras tu pjesmu
jednu pjesmu ja pjevam za te
svake noći ja te sanjam
uvijek mislim na te
Dobro znaš srce moje
još uvijek iste snove snivam
jer uspomena na tebe
još uvijek mi živa
Slušaj večeras tu pjesmu
jednu pjesmu ja pjevam za te
svake noći ja te sanjam
uvijek mislim na te...


Sretni u slobodi
U vremenu što prošlo je
čuvali smo nju
i čuvat ćemo zauvijek
sretnu slobodnu.
Za one sto su pali
posadit ćemo cvijet
nek uspomenu viječnu
čuva ovaj svijet.
Ko ptice na nebu
ko ribe u vodi,
ko ptice na nebu
mi smo sretni u slobodi.


Suze vi ste moji jedini drugari
utihla su svjetla sva
samo jos ne spavam ja
sanjam davne noci
cekam crne oci
koje nikad nece doci
sanjam davne noci
cekam crne oci
koje nikad nece doci

suze vi ste moji
jedini drugari
suze vi ste moji
poznanici stari
utjeha ste moja
kada nikog nemam
kad se ludo ljubi
kad se ljubav gubi
otišla je neznam gdje
odn(i)jela je moje sne
sanjam davne noci
cekam crne oci
koje nikad nece doci
sanjam davne noci
cekam crne oci
koje nikad nece doci


Tamo gdje sam rodjen
Tamo gdje sam rodjen vole ljude
Tamo se dobra djeca jutrom bude
Tamo ih brizne majke uvijek uce na ljubav i mir
Tamo gdje moje misli sada plove
Drugi zive moje snove
A u dvoristu mome sada druga djeca igraju
Tamo gdje bijela jedra morem plove
U veceri plave, kad stara zvona zvone
Tamo gdje ljudi nedjeljom na misu uvijek odlaze
Tamo se crven, bijel i plavi vije
Tamo se pjesme pjevaju k'o prije
A moja braca uvijek iste snove snivaju
Sada me stare pjesme i zvuci mandoline
U davne dane vracaju
A moja pjesnicka dusa pise dragu pjesmu
za moju domovinu, domovinu
Tamo gdje bijela jedra morem plove
U veceri plave, kad stara zvona zvone
Tamo gdje ljudi nedjeljom na misu uvijek odlaze
Tamo se crven, bijel i plavi vije
Tamo se pjesme pjevaju k'o prije
A moja braca uvijek iste snove snivaju
Sada me stare pjesme i zvuci mandoline
U davne dane vracaju
A moja pjesnicka dusa pise dragu pjesmu
za moju domovinu, domovinu
Tamo gdje bijela jedra morem plove
U veceri plave, kad stara zvona zvone
Tamo gdje ljudi nedjeljom na misu uvijek odlaze
Tamo se crven, bijel i plavi vije
Tamo se pjesme pjevaju k'o prije
A moja dobra majka i moja braca jos me cekaju


Tuzna proljeca
Jos me bude proljeca s tuznim pjesmama
Jos me nebo podsjeca da si otisla
O zasto je tako prolazano sve
Kao kisa sto nekud nestaje
Sada drugi prolaze mojom ulicom
Oh kako su presretni s vjecnim osmijehom
O zasto da oni ne znaju da put u raj ima svoj kraj
Kad je tako prolazno sve zasto onda postojim
Da me sutra nestane ja se vise ne bojim
Kad je tako prolazno sve kao kisa sto nestaje
Zasto bol u grudima vec jednom ne prestaje
Jos me bude proljeca s tuznim pjesmama
Jos me nebo podsjeca da si otisla
O zasto je tako prolzano sve
Kao kisa sto nekud nestaje
Kad je tako prolazno sve zasto onda postojim
Da me sutra nestane ja se vise ne bojim
Kad je tako prolazno sve kao kisa sto nestaje
Zasto bol u grudima vec jednom ne prestaje


Ulični šarmer
U kavani uvijek on sjedi sam
u bijelom kaputu bila noć ili dan
sa žena ne skida pogled ni za tren
ulični šarmer
Bijeli zubi oči crne kao noć
uvijek spreman kao da će netko doć
u svakoj igri kažu igra fer
ulični šarmer
Dobro znam da svaka bi ga htjela
da bi na prazno mjesto uz njega sjela
i da želi da ih jedan kišni dan
pokriva isti kišobran
Ipak on još uvijek sjedi sam
u bijelom kaputu bila noć ili dan
sa žena ne skida pogled ni za tren
ulični šarmer
Ipak on još uvijek sjedi sam
u bijelom kaputu bila noć ili dan
sa žena ne skida pogled ni za tren
taj ulični šarmer.


Veceras je nasa festa
Svako misto svoju feštu ima,
Svako misto ima svoj dan
A festa draga je svima
Jer tu se piva po cili dan
A mi volimo festu
I ribu kod staroga Duje
Veceras je nasa festa
Nek se daleko cuje
Veceras je nasa festa
Veceras se vino pije
Nek se igra, nek se piva
Jer ko ne piva Dalmatinac nije
Veceras je nasa festa
Veceras se vino pije
Nek se igra, nek se piva
Jer ko ne piva Dalmatinac nije
Svakom isto svoju festu ima
Svakom isto ima svoj dan
A festa draga je svima
Jer tu se piva po cili dan
A mi volimo festu
I ribu kod staroga Duje
Veceras je nasa festa
Nek se daleko cuje
Veceras je nasa festa
Veceras se vino pije
Nek se igra, nek se piva
Jer ko ne piva Dalmatinac nije
Veceras je nasa festa
Veceras se vino pije
Nek se igra, nek se piva
Jer ko ne piva Dalmatinac nije
Veceras je nasa festa
Veceras se vino pije
Nek se igra, nek se piva
Jer ko ne piva Dalmatinac nije...


Voli me
Voli me i kad za tobom okrecu se svi
voli me i kada misliš da nismo sretni mi
voli me i kada kiša danima pada
kad ti tugu donosi tuga ovog grada
voli me i tada, voli me
Voli me i kada misliš da drugoj sada sviram
samo da sa njom provedem noć
voli me i kada misliš da prsten na ruci skrivam
i da tajne naše prodao bih sve
voli me i tada, voli me
Voli me i kada misliš da bi mogla poči drugom
voli me i kada ne znaš gdje bi sa tugom
voli me i kada misliš da zima neće proči
da laste sa juga nikad neće doči
voli me i tada, voli me
Voli me jer i ja volim te..


Voljena, vrati se
Voljena, zar ne vidiš
i nebo plače za nama,
voljena, zar još uvijek
ulicom lutaš sama,
voljena, zar ne želiš
da me shvatiš bar malo,
voljena, zar ti nije
do naše ljubavi stalo
Voljena, vrati se
voljena, molim te
voljena, ne mogu
živjeti bez tebe
Voljena, zar ne vidiš
ovo cvijeće što vene
voljena, zar te nikada
ne sjeti na mene,
voljena, zar ne želiš
da me shvatiš bar malo
voljena, zar ti nije
do naše ljubavi stalo
Voljena, vrati se
voljena, molim te
voljena, ne mogu
živjeti bez tebe.


Vrati se
Tiho umire dan, a noćima ne znam što ću
kad samo tebe znam, kad samo tebe hoću
ja često gledam laste što dolaze s juga
one neka ti kažu kolika moja je tuga
Vrati se, vrati se
srce moje te moli
vrati se, vrati se
samo jednom se voli
Tiho umire dan za mene počinje tama
ja sretan bi bio kad bi znao da si sama,
često gledam ja laste što dolaze s juga
one neka ti kažu kolika moja je tuga
Vrati se, vrati se
srce moje te moli
vrati se, vrati se
samo jednom se voli.


Zapivajmo nocas u konobi
Palo sunce iza surih hridi,
mati ceka da se otac vrati.
Umoran, sa polja, ka i svi tezaci.
Vec je vrime da se podje spati.
Ali otac, ka uvik, po svome,
u konobu na kapljicu svrati
pa zapiva onu pismu
ca mu lipu mladost vrati.
Zapivajmo nocas u konobi,
nek se stare uspomene bude.
Tudji covik nikad nece znati
sto to veze dalmatinske ljude.
Zapivajmo nocas u konobi,
nasoj srici dignut cemo case!
I onda kad ne bude nas bilo,pivat ce se pisme nase.


Andjele moj
Tvoje su oči svijeća od voska,
Munja u noći, kiša dok roska,
Tvoje je lice čisto i meko,
Šalješ mi ptice kad si daleko,
Ljubavi moja, anđele moj,
Ljubavi moja, anđele moj.
Tvoja su krila rumena zora,
Baršun i svila, pljeskanje mora,
Ispunjaš zvukom odjeke truba,
Mašeš mi rukom zoveš se ljubav,
Ljubavi moja, anđele moj,
Ljubavi moja, anđele moj.
Kažeš mi ljubi, ljubi, ljubi, čekaj i strepi.
Dani su grubi, grubi, grubi, s tobom su lijepi.
Ljubavi moja, anđele moj,
Ljubavi moja, anđele moj.
Kažeš mi nije, nije, nije nestalo sunca.
Srce se smije, smije, smije, s tobom kad kuca,
Ljubavi moja, anđele moj,
Ljubavi moja, anđele moj.
Tvoje je čelo takla ljepota,
Snaga si vrelo moga zivota,
Da se u srcu pomakne glečer,
Jasnu i bistru otvoriš večer,
Ljubavi moja, anđele moj,
Ljubavi moja, anđele moj.


A vitar puše
Su zrnon soli, su mrvu kruva
i puno duše
ova nas jubav tepli i čuva
A vitar puše!
Su pjaton juve kad projdu dani
i stvari luše
ova nas jubav jača i rani
A vitar puše!
I neka projdu sve obilance,
svi lipi gušti i sve užance!
I neka nima ni sna ni smija
uz tebe uvik znan ča bi tija
A vitar puše, a vitar puše!
A vitar puše, nek samo puše!
Su kapju uja, su šaku zeja
kad sni se ruše
ova nas jubav diže sa tleja
A vitar puše!
Kad gori svića a nima loja
kad udru suše
ova je jubav šira od poja
A vitar puše.


Andjele moj
Tvoje su oči svijeća od voska,
Munja u noći, kiša dok roska,
Tvoje je lice čisto i meko,
Šalješ mi ptice kad si daleko,
Ljubavi moja, anđele moj,
Ljubavi moja, anđele moj.
Tvoja su krila rumena zora,
Baršun i svila, pljeskanje mora,
Ispunjaš zvukom odjeke truba,
Mašeš mi rukom zoveš se ljubav,
Ljubavi moja, anđele moj,
Ljubavi moja, anđele moj.
Kažeš mi ljubi, ljubi, ljubi, čekaj i strepi.
Dani su grubi, grubi, grubi, s tobom su lijepi.
Ljubavi moja, anđele moj,
Ljubavi moja, anđele moj.
Kažeš mi nije, nije, nije nestalo sunca.
Srce se smije, smije, smije, s tobom kad kuca,
Ljubavi moja, anđele moj,
Ljubavi moja, anđele moj.
Tvoje je čelo takla ljepota,
Snaga si vrelo moga zivota,
Da se u srcu pomakne glečer,
Jasnu i bistru otvoriš večer,
Ljubavi moja, anđele moj,
Ljubavi moja, anđele moj.


Antonio
U malene živia je mistu i bija je
siromaj je pravi, a jema je dušu on
čistu i mijardu sunca u glavi. A jema je
dušu on čistu i mijardu sunca u glavi.
Brez šolda je doša iz svita, vas tanak i
upala lica. I gleda je iz svog šufita i
živija san i ka ptica. I gleda je iz svog
šufita i živija san i ka ptica.
Antonio, Antonio, Antonio…….
U malene živia je mistu, uz makinju,
libre i biškot. Napisa na jednen je listu
Serevantens Savedra don Kihot.
Napisa na jednen je listu Serevantens
Savedra don Kihot.
Iz Čilea taki je doša, kad tužni i kad
god ka tužni hidalgo brez mača.
sanja je kako bi proša kroz život a da se ne mača.
I sanja je kako bi proša kroz život a da
se ne mača.
Antonio, Antonio, Antonio…….
U malene živia je mistu, razumija nitko
ga nije, jer malo je taki na svitu, ča
živedu da im se smije. A bija je
pisničke duše i umitnik čudnega kova.
Svi okrenu kako im puše, on živi u fibri
od snova. Svi okrenu kako im puše, on
živi u fibri od snova.
Antonio, Antonio, Antonio


Ćer o stareg kalafata

Pape jon je gradi brode
bi je meštar od zanata
na sve bande kad se ode
nigdir takvog kalafata.
Bi je meštar zlatne ruke
ma najlipje ća je jema
nisu brodi nasrid luke
vengo ćer krasota jedna.

Njene oči pune vire
caklile se ka od zlata
jubila me priko mire
ćer o stareg kalafata.
Ču san srce di jon kuca
poput fineg, skupeg sata
jubila me blizu guca
ćer o stareg kalafata,
jubila me blizu guca
ćer o stareg kalafata.

Za vjenčanje njen je pape
najbolji nam brod porinu
letile su u vis kape
ma nesrića sve prikinu.
Puknila je cima broda
ošinula je nevistu
ka kad satu pukne korda
osta ležat tu na mistu.

Njene oči pune vire
izlile su sjaj svog zlata
jubila me priko mire
ćer o stareg kalafata.
Srce više jon ne kuca
moje tuče poput mlata
kad se sitim blizu guca
ćeri stareg kalafata,
kad se sitim blizu guca
ćeri stareg kalafata.


Zadar apartman - apartmani i sobe u Zadru - informacije Zadar - apartmani Zadar - sobe Zadar - vrijeme Zadar - foto grad Zadar - info Zadar - klima Zadar - smjestaj u Zadru - rezerviraj smjestaj u Zadru - razno o Zadru  


Zadar apartman-apartmani i sobe u gradu Zadar